Whisky

Whisky, är en spritdryck gjord på spannmål. Det skotska 
ordet "whisky" är en fonetisk översättning av skotsk 
gaeliskas uisge beatha (uttalad "uiske-va") vilket betyder 
"livets vatten"

I Skottland finns tre huvudtyper av whisky: grainwhisky, 
maltwhisky och blended whisky. Grainwhisky görs på 
omältade spannmål (ofta majs), maltwhisky på malt av korn, 
och blended whisky görs på blandningar av grainwhisky och 
olika sorters maltwhisky.

 

På Irland är whiskyn mjukare än i Skottland, dels eftersom 
man sällan använder torv till mältningen, dels eftersom 
man destillerar tre gånger istället för två. Gemensamt för 
skotsk och irländsk whisky är att den måste lagras minst tre år 
för att vid försäljning få kallas whisky. Whiskyn är 
efter destilleringen färglös och förvaras sedan i rostfria fat tills 
den hälls upp i ekfat och först då betalar tillverkaren skatt. 
Då spriten hälls på tunnor måste en statlig kontrollant övervaka 
det hela. En stor del av smaken kommer först vid 
lagringen i tunnorna.

Whiskyprovning Malmö, Whiskyprovning Skåne, Whiskyprovning Göteborg, Whiskyprovning Blekinge, Whiskyprovning Småland, Whiskyprovning Halland.